ASV en De Binnenstad vormen samen 1 school
Het bestuur van Stichting Flores Onderwijs heeft besloten om per 1 augustus 2021 twee van de onder haar bevoegd gezag vallende scholen samen te voegen; basisschool ASV (voorheen Arnhemse School Vereniging) en De Binnenstad. Deze Arnhemse basisscholen gaan samen verder als één algemeen bijzondere Montessori basisschool. De school heeft de naam Montessorischool de Binnenstad gekregen.

Het college van bestuur schrijft in de toelichting op haar besluit: "Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij met de samenvoeging van deze twee scholen een duurzame vitale school creëren, die ook in de toekomst de onderwijskwaliteit kan blijven bieden die aansluit bij onze hoge verwachtingen van Flores Onderwijs."

Schooldirectie en -locatie
De directeur van Montessorischool de Binnenstad is Mw. L. (Lonneke) Schram. De school is gevestigd aan de Damstraat 6 in Arnhem. Website: https://www.de-binnenstad.nl, telefoonnummer: 026 442 23 37. 

Vragen?
Voor eventuele vragen over dit bericht kunt u terecht bij Stichting Flores Onderwijs, afdeling Communicatie. Deze is telefonisch bereikbaar via 026 760 09 36 of per mail op communicatie@floresonderwijs.nl